Innledning:”Stay behind selskapet Norturas historie & deres forbrytelse mot jorda & menneskeheten”(1)

av Carl Andreas Hope Rydsaa Lagret under: Det som Staten Norge skjuler on september 1st, 2010

Dette er historien om et selskap som i over 50 år har greid å være nærmest monopolister og egenrådige i å være nordmenns produsenter i kjøtt og fjørfe markedet.

Hvordan har de greid å beholde denne enestående makten i en slik lang periode ,da alle snakker om frihet markedsliberalisme?
Hvem har Nortura tråkket på tæ’rna og kneblet med rå makt, med staten Norge som rolige statister samt med god viten om disse overgrep på moder jord og hennes menneskebarn?

Vi må huske på at Nortura besto av flere store selskaper som har nå har fusjonert.

Disse selskapene var viktige for stay behind i etterkrigs-Norge og oppbyggingen av vår moderne velferdsstat.
Dermed kunne også illusjonen og bedrageriet om et fritt og selvstendig Norge fortsette, nasjonalismen kunne bygges og ingen turte da ei nå stille spørsmål om den industrielle mat revolusjonen som foregikk/foregår på landsbygda.

“Man hugger ikke hånda som gir deg mat,og hvertfall ikke når den andre hånda holder en revoler mot deg”

Oppbyggingen av den sosialdemokratiske velferdsstaten var og er det viktigste politiske prosjektet til stay behind nettverket.
Slik kunne bønder som ofte var NSere innlemmes i et stort samvirke og samtidig omdannes til vanlige arbeidere og dermed bli fullstendig avhengig av statens feilslåtte diktatoriske og kommunistiske samt urettferdige jordbruks politikk.

Norske bønder i dag er vår tids hvite niggere de blir brukt til å fremstille rødt kjøtt og svine og fjørfe produkter til den store massen,ved å holde befolkningen konstant mette greier de halvstatlige matvareprodusentene å kue de svake nede.(Dette er kjernen i deres ondskap:“hold dem mette”)

Jeg oppfordrer alle til å se filmen:“Smaken av hund er filmen” Den ligger nederst på siden her.
Smaken av hund er dokumentaren de som lager maten din ikke vil at du skal se. Diskusjonen rundt filmen har gått høylytt siden TV2 gjorde helomvending og likevel ikke ville vise den i Dok2. Gilde mener filmen er motbydelig, spekulativ og suspekt. Stoler du på dem?

Henry Kissinger once said “If you control oil, you control nations. If you control food, you control people……

Forord: Carl Andreas Hope Rydsaa

Nortura, et historisk tilbakeblikk

Nortura SA er et resultat av en mangeslungen vei siden den spede begynnelse i 1896, til dagens selskap med 6.100 ansatte, 25 000 eiere og virksomhet i 35 kommuner spredt rundt i hele landet.

1896 – 1928: Den spede begynnelse
1896:

Jæderens Hønseavlsforening stiftes.
1904:

Hamar Slagteri AS opprettes som det første bondeide slakteriet.

“Hvorfor er vi i det hele tatt så trassige på å få opprettet et slakteri? Jo, av den simple grunn at vi ønsker sikker avsetning og høyeste priser på våre slakt. …Oppkjøpernes fortjeneste vil vi selv ha.” Lars Opsahl i et foredrag i Løiten Landmandsforening 20. februar 1904, referert i Hamar Stiftstidende.
1911:

Fellesslakteriet starter opp på Løren i Oslo som et samvirke mellom bønder. Distriktsorganisasjoner etableres i Skien, Kristiansand, Bergen, Trondheim, Stavanger.

“Det gjaldt at gi hverandre et traust haandslag – til at skape en sikker og fordelaktig avsetning for sin egen kjøttproduksjon” Sveinung Gutuholdt i Norsk Landmandsblad 1909
1922:

Etablering av eggcentraler

Etter hvert som produksjonen av egg økte på landsbasis, kom det krav om mer samarbeid produsentene imellom. Trøndelag Eggcentral ble stiftet i 1922. Øst-Norges Eggcentral og Bergen og Opland Eggsentral ble stiftet i 1923. Agder Eggsentral, Arendal Eggsentral, Møre Eggsentral og Telemark Eggsentral ble stiftet i 1924.

Både i 1924 og 1926 ble det gjort forsøk på å få til en landssammenslutning, men det førte ikke fram. Et skritt videre kom man i 1928, da eggsentralene fikk sitt eget noteringsutvalg for egg.

J. Kr. Selmer skriver følgende i ”Praktisk Hønsebok” fra 1925: ”Et av de svar man ofte får, når man anbefaler folk at holde høns, er at avsætningsforholdene er usikre og prisene stærkt varierende og ujevne. Botemidlet for dette er ett – og kun ett – nemlig sammenslutning i egglag som tilsluttes nærmeste eggcentral. Herved får man jevnere priser, og risikerer aldrig at bli sittende med sine egg. Man undgår derved sådanne uhyrligheter, som jeg konstaterte for etpar år siden. I en bygd 40-50 km fra en av vore byer, fallbød man forgjæves egg til 2,50 kroner per kg, mens man i byen fikk 4,50-5,00. Ved eggcentralerne vil der også bli bygget preserveringsanlæg, hvor man kan gjemme egg, som kommer inn på den årstid, da eggene er billigst, og sælge dem, når prisen er høiest.”.

1929 – 1963: Nasjonal koordinering
1929: Norske Eggcentraler SL stiftes som en landsomfattende eggsentral. En viktig oppgave var å skape harmoni mellom eggsentralene rundt om i landet og regulere omsetningen av egg. Konkurransen mellom eggsentralene vedvarte imidlertid.
1930: Omsetningsloven innføres for å regulere markedet av flesk og for å sikre stabile priser for bønder og forbrukere. Loven kom som en følge av overproduksjon, dumping av produkter og priser noe som førte til konkurser og fattigdom blant bøndene. Egg ble omfattet av loven fra 1931.
1931: Norges Fleskesentral (Norges Kjøtt og Fleskesentral fra 1934) etableres som nasjonal medlemsorganisasjon for slakterier og direkte medlemmer. NKF fikk markedsregulering som en av sine viktigste oppgaver.
1934: Kvalitetssortering og – stempling (solmerke) innføres på alle egg omsatt gjennom Norske Eggcentraler. Solegg-merket tas i bruk som organisasjonens symbol og logo.
1936: Fællesslagteriet overtas av NKF. Dette gjør at FS sin sterke posisjon som merkevarebedrift redusereres.
1937: Det første moderne fjørfeslakteriet ble bygget av Rogaland Egglag. På den tiden ble det meste av fjørfekjøttet omsatt direkte fra produsent til kjøpmann.
1958: Distriktsorganisasjoner (17) etablert over hele landet, tilknyttet Norges Kjøtt- og Fleskesentral (NKF)
1959: Gilde etableres som regionalt merke i Nord-Norge
1960: Buranlegg for høns introduseres.

1964 – 1989: Industri- og markedsutvikling
1964: Gilde etableres som nasjonalt merke. Slakterienes Salgssentral opprettes som avdeling i Norsk Kjøtt- og Fleskesentral.
1971: NKF inngår “Goman-avtalen” med Norges Kooperative Landsforening. Denne innebærer at distriktsorganisasjonene produserer og pakker kjøttvarer for samvirkelagene med Goman som varemerke.
1972: AS Eggprodukter på Revetal stiftet. Fikk stor betydning for markedsreguleringen.
1976: Samvirkekylling AS etableres.
1977: Hærland Slakteri kjøpes i fellesskap av Eggsamvirket (75 %) og Kjøttsamvirket (25 %) Prior-merket erstatter SOL-merket. Prior står for den fremste, den foretrukne, den prioriterte.

1980 – tallet:

Gjennom åtti-tallet investeres det i en rekke nye anlegg og foretas en industriell fornyelse. Tendens i tiden: Mer marked – mindre regulering. Sterk fokus på kolesterol i denne perioden. Det gikk hardt utover salget av egg. I dag er synet på egg et annet.
1989:

Gilde Norge Ans etableres som eget selskap med eget styre.

1990 – 2001: Økt nasjonal koordinering/ konserndannelse
I løpet av nitti-tallet skjer det en økt konsentrasjon i dagligvarehandelen. Dette utfordrer Kjøttsamvirket. Behovet for felles opptreden øker. Medlemmene etterspør felles økonomi og ledelse. Det fører etterhvert til konserndannelse for Kjøttsamvirket i 2000 og for Eggsamvirket i 2001.
1990: Nytt navn: Norsk Kjøtt/ Norsk Kjøttsamvirke BA
1996: Gilde kåret til Norges best likte merkevare
2000: Norsk Kjøttsamvirke etableres som et landsdekkende samvirkekonsern med Gilde-bedriftene som heleide datterbedrifter. Konsernet eies av 37.000 aktive kjøttprodusentene.
2001: Prior omorganiseres til konsern der eggpakkeriene og slakteriene ble datterselskaper i tre regionselskaper. Konsernet eies av egg- og fjørfeprodusentene.

2001 – 2010: Konsernutvikling og fusjoner

Konsernetableringen gir bedre muligheter for omstrukturering og nye veivalg. Det foretas fusjoner av Gilde-bedrifter, fusjon mellom Prior Norge og de tre regionselskapene, spesialisering av produksjonslinjer og forbedringer i industrien. Eksempler på dette er pølseproduksjonen som nå skjer på 5 anlegg mot tidligere 8. Produksjonen av kjøttdeig skjer på 6 anlegg mot tidligere 12. Pålegg produseres kun ved to anlegg.

Gilde Norsk Kjøtt vedtas som nytt navn våren 2004.
2006: Gilde-bedriftene fusjonerer med Gilde Norsk Kjøtt. Gilde og Prior fusjonerer til Nortura.
2009: Nortura endret selskapsform som følge av den nye Samvirkeloven. Fra å ha et begrenset ansvar (BA) er konsernet nå registrert i Brønnøysundregisteret som et samvirkeforetak (SA).

2009/ 2010: Nortura utfordres kraftig både i sluttmarkedet og i tilførselsmarkedet og har et klart behov for å forbedre konkurransekraften. Etter en svært dårlig start på 2009 ble det satt i gang et omfattende forbedringsprogram – LØFT (Lønnsom Framtid). Målet er å forbedre driften med 2,5 milliarder innen 12.12.2012. Et ledd i det arbeidet ble at årsmøtet i Nortura vedtok enstemmig å øke det obligatoriske andelsinnskuddet til 12 000 kroner.

kilde

?Visste du at gris spiser gris i Norge, mens det er forbudt i EU

besøk gruppa:Bytt ut samtlige kjøttslakteri , erstatt dagens slakteri med mobile slakteri
Snu transportkjeden slik at levende dyr slaktes på gården og slakteskrottene bearbeides ferdig der, på gårdsslakteriet, eller fraktes til bearbeiding ved småskalaforedlingsanlegg i lokalmiljøet.

Det Galaktiske Parti Norges eneste parti som vil innføre mobileslakteri og legge ned de sentrale Besøk oss på facebook

Det Galaktiske Parti : Mobil vogn Slakteri :Hjemmeside
:

Les også NWO-angrep mot bondesamvirker?

og kommentar svaret fra meg på denne linken

(PS:kommer du ikke inn første gangen prøv en gang til ,De PRØVER OFTE Å ADVARE SAMT SKREMME MED FALSKE ADVARSLER)
PS:Jeg representer ikke RØDT lengre men er i dag ambassadører for
Det Galaktiske Parti
Hvorfor jeg skiftet parti?

– AKP overvåket NKP

Kåre Torvholm saken historien om “stay behind” & fiskemafiaefiskernes pensjons-/trygdeinnbetalinger som forsvant

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Stikkord:, , ,

Innledningen Skjoldmøysagaen – U-HJELP I PRAKSIS av Synøve Fjellbakk Taftø

av Carl Andreas Hope Rydsaa Lagret under: Det som Staten Norge skjuler on juli 28th, 2010

Åære diplomat i Bangkok innebærer å bevege seg mellom ytterligheter. Rikdommen er overveldende, men det er også fattigdommen. De som kan betale, får en personlig service som nordmenn knapt kan forestille seg, de som allerede er i samfunnets bunnskikt, blir ydmyket, trakassert og utsatt for uhyggelige fysiske og psykiske overgrep.

De virkelig rike er de som eier eller har solgt land i sentrum av Bangkok eller opptrer som mellommenn for internasjonale organisasjoners «hjelpearbeid» i de ressursrike landdistriktene. Da jeg kom til Thailand, hadde kambodsjanske flyktninger vært innesperret i konsentrasjonsleire i Thailand i 7-8 år. Deres eneste funksjon var å tjene som lokkemat for penger fra verdenssamfunnet – penger som naturligvis havnet i lommene til thailandske generaler og thaikinesiske forretningsmenn.

En av mine oppgaver var å delta i behandlingen av budsjettet til det som kaltes United Nations Border Operation (UNBRO), som var en egen administrativ enhet fordi ingen av FN-systemets eksisterende organisasjoner ville påta seg ansvaret for en korrupsjon som selv i FN-målestokk fortonte seg som uhyrlig. På det første møtet jeg deltok i henvendte jeg meg til en mer erfaren kollega, pekte på budsjettforslaget og sa: «Hva er dette som heter Affected Thai villages programme?» «Å, du mener Affected Thai Generals programme», svarte kollegaen med et smil og la til: «De vil jo ha det slik, ja, Norge også». Det var naturligvis riktig. Tross mange rapporter om høyst utillatelige forhold, fortsatte norsk UD å yte bidrag til ufattelige menneskerettskrenkelser – over nødhjelpskapitlet i statsbudsjettet!

NORAD var grundigere i sin prosjektvurdering, og de lyttet også i stor utstrekning til råd fra ambassadeansatte. Vi for vår del la vinn på å gjøre grundig arbeid. Et prosjekt som fikk anbefaling var en kristelig organisasjons forslag om å bygge daghjem i slummen i Bangkok. De drev allerede en barnehage, men plassen var for liten, og de ville bygge nytt. NORAD var skeptisk. Tanken var at det skulle foregå religiøs påvirkning i lokalene, og det var imot NORADs regler. Jeg besøkte den eksisterende barnehagen et par ganger og fikk et meget godt inntrykk. Det endte med at jeg ga prosjektet full støtte, og NORAD bevilget pengene, et ganske stort beløp. «Når krybben er tom, bites hestene», sier ordtaket, men det passet ikke her. Etter at pengene var blitt overført, begynte misjonærene å strides om tomtevalget. Det endte med full krig, og et år senere kom lederen stille og rolig til ambassaden med en bankanvisning på hele støttebeløpet pluss renter. Prosjektpersonalet hadde delt seg i flere leirer og hadde sågar skiftet organisasjonstilhørighet, byggeprosjektet var skrinlagt og nå ble NORAD-bevilgningen tilbakebetalt.

Et prosjekt som så vakkert ut på utsiden, men var nokså markstukkent inni, var ledet av en kvinnelig thailandsk jurist som arbeidet på USAs ambassade. Hun hadde gode kontakter i diplomat- og pressemiljøet og hadde allerede greid å håve inn femti tusen kroner fra Norges Husmorforbund til sitt prosjekt, et senter for misbrukte unge jenter. Nå vurderte de nordiske bistandsorganisasjonene å støtte prosjektet med flere millioner, og ambassaden ble bedt om å vurdere prosjektet.

Jeg meldte naturligvis min ankomst til senteret og regnet med at det ville bli lagt opp til en imponerende seanse av nød og elendighet. Jeg hadde ikke forregnet meg. Den fremmelige juristen la ut om elendigheten og sine gode gjerninger, og jeg lyttet høflig og deltakende. Til besøket hadde jeg imidlertid tatt med meg et par av ambassadens lokalansatte og gitt dem instrukser om hva de skulle finne ut. Tilbake i bilen fikk jeg full rapport: De «misbrukte» jentene var arbeidssøkere fra Nord-Thailand som var blitt plukket opp på jernbanestasjonen ved ankomsten til Bangkok et par dager i forveien. Nå var de ulykkelige fordi de trodde de ville bli hjemsendt og måtte begynne å spare penger til ny billett. Spebarna på «mødrehjemmet» var solgt til amerikanske adoptivforeldre, men mødrene måtte amme dem i tre uker mens papirene ble ordnet. De lokalansatte hadde også plukket opp rykter om at det fantes misbrukte jenter på senteret. Det var den kvinnelige juristens ektemann som fra tid til annen lot sine lyster få fritt utløp.

Det ble ingen NORAD-sponsing av prosjektet, iallfall ikke så lenge jeg var i Bangkok. Men den thailandske juristen har fått sitt storprosjekt, finansiert av det japanske Sasakawa-fondet, et fond grunnlagt av en japansk våpenhandler som i Anders Jahre-stil har søkt å hvitvaske sitt navn med penger til veldedige formål. Sasakawa-fondet er også kjent i Norge. Det har gitt Gro Harlem Brundtland en miljøpris.

Skjoldmøysagaen – Innhold:

Hentet fra «https://nb.xiandos.info/Skjoldm%C3%B8ysagaen_-_U-HJELP_I_PRAKSIS»

OM FORFATTER Synnøve Fjellbakk Taftø.
Synnøve Fjellbakk
Taftø har bare sju års skolegang, men har på egen hånd lest seg frem til
eksamener som programmerer/systemerer, pedagog og jurist. I 1977 ble
hun tatt opp i utenrikstjenesten …og tjenestegjorde i Berlin (DDR), New York
…(FN-delegasjonen), Bangkok og Geneve (EFTA). Da hun i 1992 gikk
offentlig ut mot den såkalte EØS-avtalen, ble hun erklært alvorlig
sinnslidende og avskjediget av regjeringen Gro Harlem Brundtland.
Synnøve har fortalt om sine opplevelser i diplomatiet og psykiatrien i
Skjoldmøysagaen

Synøve er et fantastisk modig og snilt menneske,hennes historier må
ikke glemmes eller gjemmes bort til de kommende generasjoner.

Synnøve arbeidet i Utenriksdepartementet under Gro-Harlem Brundtlands
Arbeiderpartiregjering, og ble avskjediget i unåde i 1992.

Grunnloven

Fjellbakk Taftø sier videre til FME i brev datert 02.01.2006:

\”Når det gjelder bakgrunnen for at Grunnloven ble satt til side, så er
det et lite kjent faktum at Norge juridisk sett var okkupert av de
allierte i tiden 8. Mai 1945 – 13. Desember 1945. I denne tiden ble
Norge ikke styrt av den første regjeringen Gerhardsen, men av allierte
propagandaeksperter, de fleste av jødisk herkomst, som ga ordrer til de

spesialutplukkede departementsrådene i hvert enkelt departement om hva
som skulle gjøres.

SYNØVE FJELLBAKK TAFTØ Hjemmeside:http://www.bmonline.no/index.html Den
andre boka hennes Nornes beretning:http://bousnett.com/rune/webBooks/synn%C3%B8vetaft%C3%B8shistorie.pdf

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Stikkord:, , , , , , , , , , , , ,

Ny tingrett i Mo i Rana – en familiebedrift?

av Carl Andreas Hope Rydsaa Lagret under: Det som Staten Norge skjuler on mai 25th, 2010
Sorenskriver Meyer er mann som jeg har erfart er meget nøye med forhold som har med habilitet å gjøre. Mangel på habilitet kan gjøre at det blir stilt spørsmål ved hensikten med en handling, eller mangel på handling, og da er korrupsjonsbegrepet skremmende nært. Slike forhold kan det synes som om sorenskriver Meyer ikke ønsker seg. Jeg fikk selv er fare det en gang jeg, som eneste kandidat, ba om å få praksisplassen sorenskriveren hadde tilbudt Juridisk Fakultet i Tromsø. Sorenskriveren likte nok ikke en gang at jeg ringte for å få en forklaring på denne uvanlige avgjørelsen. Kanskje var dette også et utslag av at han var redd for et mulig habilitetsproblem. Han var i alle fall sint og truet ganske tidlig i samtalen med å legge på røret.

Hans forklaring på hvorfor jeg ikke kunne få denne praksisplassen var, i utgangspunktet, at jeg var daglig leder ved et advokatkontor i byen. Jeg medga at han hadde rett i at jeg hadde hatt en slik stilling, men at jeg hadde sluttet i denne funksjonen. Jeg forklarte også at jeg ikke lengre var ansatt ved kontoret i det hele tatt. Dette syntes ikke å gå nevneverdig inn på sorenskriverens rene og klare habilitetsholdning; hadde jeg en gang vært daglig leder ved et lokalt advokatkontor var det grunn nok til ikke å få en fire ukers praksisplass ved hans embete.

Men, framholdt sorenskriveren videre, mente jeg at dette ikke var god nok grunn til sorenskriverens problemer med å ha meg i praksis så kunne han opplyse meg at jeg i tillegg var gift med en advokat ved et annet advokatkontor i byen. Et forhold sorenskriveren åpenbart fant så urovekkende at en hver diskusjon om habilitet måtte stoppe der. At jeg så kunne opplyse sorenskriveren at jeg i noen år hadde vært skilt, eller i alle fall separert, var selvsagt på ingen måte betryggende for ham. Heldigvis for meg fant et nærliggende sorenskriverembete ingen betenkeligheter med å ha meg i praksis, så for egen del fikk jeg prøvet det jeg ønsket der. Spørsmålet for Ranas del er jo hvordan sorenskriver Meyer i andre, framtidige saker har tenkt å legge lista når det gjelder mulige habilitetsproblemer.

I alle fall er det vel rimelig å forvente at sorenskriveren holder habilitetsspørsmål og korrupsjonsfaren unna sitt embete med hard hånd. Det verste som kan skje domstolene er jo at en mister tilliten til deres uavhengighet og objektivitet. At de ikke behandler folk likt. At de lar noe slippe billig unna, eller at noen får fordeler i kraft av stilling eller annen posisjon. Vi liker å tro at domstolene har en stor porsjon integritet – at de ikke gjør feil som gjør at dommene blir vilkårlige. Dessverre har nok historien vist oss at det ofte ikke er tilfellet og det samme gjelder nok embetet i Rana.

I Rana oppstår det nok ofte forhold som gjør at sorenskriveren må trå meget varsomt. En grunn til at en må trå varsomt er for eksempel at advokat Gislaug Øygarden, som er medeier/partner i advokatfirmaet Just, er gift med tingrettsdommer Rolf Selfors. Domstolsadministrasjonen har blant annet mottatt et brev fra en sentral næringsutøver på Mo som stiller spørsmål ved kontorets integritet. Slike forhold som en har i Rana med hensyn til bl.a. familieære og andre nære bånd mellom advokater og dommere, gjør hverdagen vanskelig, men kanskje ikke alltid umulig, hvis en har integritet og trår meget varsomt. Selv om en advokat som er gift med en tingrettsdommer ikke møter sin ektefelle ansikt til ansikt i retten, er konstellasjonen lite heldig, spesielt på en liten plass som Mo. Uansett er det grunnlag for å stille spørsmål ved situasjonen, og spesielt hvis det er slik at familiære bånd spiller en rolle i ett tilfelle, men ikke i et annet. Dessuten vil det i enkelte situasjoner være svært avgjørende at en opptrer med nødvendig integritet og at enkelte forhold, som ellers ville være forretningsmessig i orden, rett og slett ikke kan gjennomføres. En slik sak er etter mitt syn under oppseiling i det følgende:

I Rana skal det nå tilbys nye lokaler til den lokale tingretten, altså sorenskriverembetet, noe som nok alle ser fram mot. Domstolsadministrasjonen (DA) har satt foten ned når det gjelder å bygge nytt og en må derfor ut på leiemarkedet. Gjennom pressen har vi fått vite at det er et par tilbud som synes interessante. Det er ved sorenskriverkontoret etablert en egen gruppe med tingrettsdommer Rolf Selfors som leder og den som avgjør eller innstiller på hvilket lokale domstolen nå skal leie.

Det leietilbudet som jeg har brakt i erfaring synes å være det mest aktuelle, kommer fra et selskap hvor advokat Roger Håkonsen er en av to medeiere. Håkonsen er også medeier/partner i samme advokatfirma som Gislaug Øygarden eier og jobber i. Advokat Øygarden er gift med tingrettsdommer Rolf Selfors.

De familiære konstellasjonene når det gjelder advokater, domstol, politisk virksomhet og plassering i viktige stillinger i offentlige etater på Mo er ikke uten potensiale når det gjelder nettopp habilitets- og korrupsjonsvansker. Det er ikke vanskelig å forstå for noen. I saken med nye lokaler for Rana tingrett vil det, etter mitt syn, være umulig å leie lokaler når eierinteresser og familiære bånd er rotet sammen på denne måten. Her vil det rett og slett være en situasjon hvor en ikke vil kunne fri seg fra mistanken om at avgjørelser blir vilkårlige og at det en bestemmer seg for vil være påvirket av disse nære relasjonene. Ingen kan klandre advokater for å drive annen næringsvirksomhet. Det vesentlige i denne saken er at domstolen rett og slett ikke vil kunne sette seg i en stilling hvor det blir stilt spørsmål ved habiliteten og om det er hensyn som kan karakteriseres som korrupte som ligger bak en avgjørelse om leieobjekt. Kan mistanken rettes mot Rana tingrett må det være nok til at en lar det være.

kilde http://polarsirkelsonen.no/-/bulletin/show/301973_ny-tingrett-i-rana-en-familiebedrift

Vennlig hilsen Øystein Meier Johannessen.
SAMFUNNSPARTIET- OFFISIELL NETTSIDE
http://www.samfunnspartiet.info/?page_id=2

Samfunnspartiet. Frem Kamerater ! på facebook
http://www.facebook.com/#!/group.php?gid=122380588546&ref=ts

Les også: Leder av samfunnspartiet Øystein Meier Johannessen har blitt anmeldt av Redaktøren i Rana Blad Kirsti Nielsen(1) http://www.facebook.com/group.php?gid=83225052150&v=app_2373072738&ref=ts#!/topic.php?uid=83225052150&topic=14173

Innledning :bompengefri E-6/stor flyplass på Helgeland & Toventunel (1)
http://www.facebook.com/group.php?gid=83225052150&v=app_2373072738&ref=ts#!/topic.php?uid=83225052150&topic=14216

Står Coop Helgeland ved en korsvei?? ”Coop Helgeland stinker nå av KORRUPSJON!!”(1) http://www.facebook.com/group.php?gid=83225052150&v=app_2373072738&ref=ts#!/topic.php?uid=83225052150&topic=13525

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Stikkord:, ,

Se Gro Harlem Brundtland (tidl.Ap)undertegne Norges medlemskapsavtale med EU(‏LANDSFORRÆDERI?)

av Carl Andreas Hope Rydsaa Lagret under: Det som Staten Norge skjuler on mai 20th, 2010

Det som Staten Norge skjuler

Isolasjons­teorien kan bare overleve ved en institusjonalisert strutsepolitikk der man stikker hodet ned i sanden for å bli skjermet fra virkeligheten. Til slutt er det tilværelsen under sanden man insisterer på er virkeligheten, og man avviser dem som har hodet over sanden som utilregnelige og ubalanserte.

Se Gro Harlem Brundtland (tidl.Ap)undertegne Norges medlemskapsavtale med EU(‏LANDSFORRÆDERI?)

Den 24. juni 1994 underskrev Gro Harlem Brundtland, Bjørn Tore Godal og Eivinn Berg Norges medlemskapsavtale med EU.

I denne videoen,

<http://www.ena.lu/ceremony_held_mark_signing_treaty_accession_european_union_norway_austria_finland_sweden_corfu_june_1994-2-20566>

etter ca. 1 min. 30 sek. kan du selv se at Gro Harlem Brundtland signerer… Til venstre for Gro skimtes Arbeiderpartiets Bjørn Tore Godal.

Etter norsk statsrett skal en slik avtale straks avleveres i Traktatarkivet i UD. Men det skjedde ikke med denne avtalen. Var Jonas Gahr Støre ansvarlig?

Ovenstående tekst er hentet fra 12 avsnitt i Synnøve Fjellbakk Taftø sin artikkel i Nyhetsspeilet.

Jeg fulgte rimelig bra med i EU-saken i 1994, men likevel var jeg ikke oppmerksom på at Gro Harlem Brundtland, Bjørn Tore Godal og Eivinn Berg den 24. juni 1994 meldte Norge inn i EU.

Har vi vært vitne til et ‏LANDSFORRÆDERI?

Vi har imidlertid lover som gjelder Rikets sikkerhet; i NOU 2003:18 om Straffeloven kapittel 8 og 9 kan man lese:

”Straffeloven § 93 bruker uttrykket «rigets sikkerhed eller velferd». Dette favner videre enn begrepet «rikets sikkerhet» alene. Med rikets velferd må forstås landets politiske eller finansielle interesser. I straffeloven § 89, som rammer såkalt diplomatisk landsforræderi, er uttrykket «Norges tarv» benyttet. Dette er en vid angivelse av interesser og omfatter blant annet militære, politiske og finansielle interesser overfor annen stat.”

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Stikkord:, , ,

New World Order-representanten Jonas Gahr Støre fikk hjelp av sine jesuittiske venner til å lage et konsept som sikret at Norge oppfylte medlemskapsforpliktelsene uten at befolkningen i Norge fikk noen av de rettigheter som tilkommer EU-borgere.

av Carl Andreas Hope Rydsaa Lagret under: Det som Staten Norge skjuler on mai 17th, 2010
Jeg fulgte rimelig bra med i EU-saken i 1994, men likevel var jeg ikke oppmerksom på at Gro Harlem Brundtland, Bjørn Tore Godal og Eivinn Berg den 24. juni 1994 meldte Norge inn i EU. Etter at fristen for å reise Riksrettstiltale gikk ut har Thorvald Stoltenberg fortalt at medlemskapet ble effektivt fra dag 1 og han ble utnevnt som EU-kommisær for fiskerispørsmål. Men dagen etter folkeavstemningen var det slutt på herligheten. Slik ville EU-kommisjonen gi skinn av at de respekterte den norske folkemeningen. Men New World Order-representanten Jonas Gahr Støre fikk hjelp av sine jesuittiske venner til å lage et konsept som sikret at Norge oppfylte medlemskapsforpliktelsene uten at befolkningen i Norge fikk noen av de rettigheter som tilkommer EU-borgere.


Gjennom alle tider har individets rett til fri selvbestemmelse vært en

overordnet etisk verdi for det norske folk. I vår tankegang er det folket

som “eier” staten, ikke staten som “eier” befolkningen.

Men udemokratiske krefter har i mer enn tre generasjoner øvet

vold mot rettsbevisstheten og innført New World Order også i

nordmenns tankegang.

New World Order er ikke noe nytt prosjekt. Det er en verdensorden

der juridiske personer har all makt og der de fysiske personene er

redusert til å utgjøre en produksjonsfaktor i det økonomiske systemet

som mener seg å ha rett til å innskrenke den øvrige befolkningens.

Det er en verdensorden der diplomater og politikere utgjør en priviligert

gruppe friheter og rettigheter.

Det er en verdensorden der den skjulte makten,

som Jehovas Vitner kaller

den himmelske regjering, overvåker og kontrollerer alt fra hva du

handler på butikken til hvilke nettsteder du besøker eller hvilke

meldinger du sender på facebook.

FN-systemet er den offisielle siden av New World Order.

FN er en juridisk person som ingen fysiske personer har ansvaret for.

En slik konstruksjon er egentlig en umulighet etter norsk rett.

Historien om hvordan Norge kom med i FN er ikke kjent før jeg nå

forteller den.

Da FN-pakten ble underskrevet var Norge formelt under alliert

okkupasjon. Etter folkeretten hadde Norge ikke adgang til å inngå

avtaler i en slik situasjon og slett ikke en medlemskapsavtale i en

organisasjon som ifølge statuttene kunne bruke krigsmakt mot

medlemmene.

Likevel skrev Norge under, med forbehold om Stortingets samtykke til

ratifikasjon.Etter at de folkerettslærde hadde gjennomgått FN-pakten,

- ble det klart at Norge ikke kunne ratifisere uten grunnlovsendring,

- eller i det minste folkeavstemning.

Dette passet ikke Trygve Lie som var utsett til å bli FNs første generalsekretær,

- han instruerte ganske enkelt FN-delegasjonen om å avgi en falsk melding om at

- Norge hadde ratifisert. Juridisk sett er dette landsforræderi,men i den gale verden

- vi har levd under de siste 65 år er det vel en rosverdig handling.

Da spørsmålet om ratifikasjon av avtalen om OECD kom opp for Stortinget gikk

- Bondepartiets Nils Trædal sterkt imot. Han ble funnet død under et åpent vindu og

- motstanden mot å legge Norges økonomiske politikk under fremmed herrevelde fikk banesår.

Helt frem til 1956 var det forbudt å misjonere for jesuittiske ideer i Norge.

Ja, i Grunnloven sto det sågar at jesuitter ikke hadde adgang til riket. I jesuittenes plan for en nyordning av Europa hadde derfor Norge en særskilt plass.

Det var ventet at Norge skulle følge Storbritannia inn i EU, men i 1972 sa flertallet nei til å oppgi sin selvstendighet. De udemokratiske kreftene opplevde et tilbakeslag, men de ga på ingen måte opp. Gjennom EFTA fant de en bakveg til å påvirke norsk politikk mens de bygde opp nye kontakter og rettet opp feil.

I 1989 var den unge, dynamiske Jonas Gahr Støre plassert som rådgiver hos Gro Harlem Brundtland. Det var kjent at Finland, Sverige og Østerrike ønsket EU-medlemskap og jesuitten Jacques Delors holdt “hemmelige” møter med Gro og hennes rådgiver og fremmet en ide om at EFTA-landene samlet forhandlet fri bevegelse av varer, tjenester, personer og kapital i hele EU-EFTA-området. Prosessen fikk etterhvert navnet EØS.

Utad ble det gitt inntrykk av at EFTA sto samlet. I realiteten drev de tre søkerlandene og Norge med omlegning av hele sitt interne system til EU-standard mens de sveitsiske og islandske forhandlerne laget statutter for en ny internasjonal organisasjon, EFTA-domstolen, og fremforhandlet en dynamisk folkerettslig avtale med EU.

I oktober 1991 var EØS- avtalen ferdigforhandlet. De norske forhandlerne fortsatte imidlertid ufortrødent medlemskapsforhandlingene. Først etter at Sveits i en folkeavstemning hadde sagt nei til EØS ble Stortinget underrettet om at medlemskapsforhandlinger var innledet. En forhandlingsdelegasjon med Jonas Gahr Støre som nestleder og reell forhandlingsleder ble oppnevnt.

Den 24. juni 1994 underskrev Gro Harlem Brundtland, Bjørn Tore Godal og Eivinn Berg Norges medlemskapsavtale med EU. Etter norsk statsrett skal en slik avtale straks avleveres i Traktatarkivet iUD. Men det skjedde ikke med denne avtalen. Var Jonas Gahr Støre ansvarlig?

link til fullmakt for underskrivning av avtalen

I november 1994 sa det norske folk et rungende nei til EU uten at Gahr Støres “forhandlingsresultat” var kjent. Ettersom EØS-avtalen var død i og med Sveits’ avslag var 5 års EU-tilpasning nullifisert. Gahr Støres panikkløsning ble det som i traktatarkivet fremstår som en multilateral avtale av 29.12.94, men som folkerettslig er en nullitet og en skam for både Norge og Island.

Nå forsøker Jonas Gahr Støre igjen å bløffe det norske folk med en “delelinjeavtale” som egentlig er en avtale om at en delelinjeavtale skal fremforhandles basert på russiske prinsipper fra 1988. Hvor lenge skal denne agenten for de udemokratiske New World Order-kreftene få fortsette å styre norsk politikk?

Jeg fulgte rimelig bra med i EU-saken i 1994, men likevel var jeg ikke oppmerksom på at Gro Harlem Brundtland, Bjørn Tore Godal og Eivinn Berg den 24. juni 1994 meldte Norge inn i EU. Etter at fristen for å reise Riksrettstiltale gikk ut har Thorvald Stoltenberg fortalt at medlemskapet ble effektivt fra dag 1 og han ble utnevnt som EU-kommisær for fiskerispørsmål. Men dagen etter folkeavstemningen var det slutt på herligheten. Slik ville EU-kommisjonen gi skinn av at de respekterte den norske folkemeningen. Men New World Order-representanten Jonas Gahr Støre fikk hjelp av sine jesuittiske venner til å lage et konsept som sikret at Norge oppfylte medlemskapsforpliktelsene uten at befolkningen i Norge fikk noen av de rettigheter som tilkommer EU-borgere.

Nøkkelen finnes på UDs nettsted for traktater under datoen 29. desember 1994. Der er det inngått noe som kalles en multilateral avtale, men som egentlig er en bilateral “avtale” mellom Norge og Island. Av teksten i fortalen sees at det er en oppfølgning av medlemskapsavtalen. Avtalens innhold er at den endrer ordlyden i to helt forskjellige avtaler mellom helt andre parter. Gahr Støre og hansjesuitterrådgivere har nok vært klar over at denne voldtekten av folkeretten kunne bli oppdaget.

Avtaleteksten ble ikke forelagt Stortinget slik norsk konstitusjon krever. EØS-avtalen trådte aldri i kraft, folkerettslig sett. Medlemskapsavtalen er formelt heller ikke i kraft, men norsk rettsbevissthet krenkes daglig av forfatningsstridige bestemmelser som er innført etter jesuittisk ønske. Som eksempel kan nevnes lovgivningen om korrupsjon.

Norsk tradisjon på det økonomiske område er et system av gaver og gjengaver, tjenester og gjentjenester, dugnader og fellestiltak. Regnskapsføring hadde negative overtoner. New World Orders økonomiske kontrollsystem er basert på slavenes plikter i det gamle Romerriket.

Historien om hvordan ansatte i Justisdepartementet klarte å kuppe det politiske systemet og kriminalisere norsk kultur er hemmeligstemplet, men av dokumenter som er tilgjengelig på internett går det frem at Stortinget fikk beskjed om at konvensjonen var i strid med norsk rett uten at forslag til lovendring ble lagt frem samtidig. I gamle dager ville en slik fremgangsmåte dannet grunnlag for Riksrett, men nå er alt som tjener New World Order ikke bare tillatt, men påbudt.

Singoalla og jeg har samarbeidet en del siste året, her er noen ord fra henne:

Synnøve er en ekte dissident og Norges mest kjente politiske fange.

Det er nesten ingen grenser for hva som har blitt gjort mot henne, for å kneble henne til taushet. At hun faktisk fremdeles lever og kan ytre seg her i dag, midt iblant oss er i sannhet et Guds under.. :-)

Mange vet at Synnøve ble innlagt gang på gang fordi hun visste for mye. Og mange har undret seg over hva det var hun visste, som gjorde at det ble brukt så mange ressurser på å hindre at folket fikk vite det hun visste? Gode krefter har beskyttet hennes liv og latt henne få beholde vett og forstand på tross av alt som har vært gjort for å hindre at det som skjer her i dag skulle bli mulig.

Mange har vært spente og vi har risikert mye for dette. Nå gir vi dette videre og ber alle gode folk som leser og forstår rekkevidden av bedraget om å viderebringe denne viktige informasjonen til venner og kjente, for kunnskapen som var tung å bære i det skjulte er i dag blitt allemannseie..

Det er et faktum at Norge har vært medlem i EU siden 24 Juni 1994, at noen skrev under bak folkets rygg på den vakre øya Korfu.. og de har siden gjort mangt og mye for å dekke over sitt bedrag.. folkeavstemmingen var et spill for galleriet, for de hadde ingen respekt for folket, og hadde allerede skrevet under..

Urett på urett har blitt gjort mot Synnøve fordi hun visste for mye om dette og annet. Hun ble stemplet som sinnlidende, avskjediget fra sin stilling og siden innlagt gang på gang for å ødelegge henne fysisk, mentalt og sjelelig, dope henne apatisk med sprøyter, elektrosjokk og andre overgrep. Det skjedde første gang i 1994. Og det er blitt gjort helt konkrete ting mot henne i forbindelse med at hun ytret seg eller planla å ytre seg om fakta. Dette og annet vil bli fortalt og belyst nærmere i kommentarfeltet.

Selv har jeg levd som dissident siden 1999, da jeg fikk innsikt i en del betente justismord, og traff andre som visste for mye om helt andre ting. Vi delte vår kunnskap og info. Jo mer jeg fikk vite, jo mer merkbar ble sabotasje og trakassering i mitt liv. Kunne skrevet tykke bøker om alle metodene som er blitt brukt mot meg og andre. I litt mer enn et år har jeg visst om de forhold som Synnøve her selv legger frem. Det var lenge meningen at jeg skulle gi denne infoen til folket og dette ble forsøkt, planlagt og avtalt 2 ganger i løpet av året 2009, som en del av dere vet..

Første gang det ble forsøkt å fortelle folket sannheten om EU gjennom meg, var i Mai/Juni 2009, annen gang var i oktober samme år. Begge ganger ble himmel og jord satt i bevegelse med mye dramatikk, forsøk på karakterdrap, svertekampanjer, trusler og sabotasje som gikk på liv og helse løs, inntil vi resignerte og forble tause for å kunne overleve og bevare livet. En del av det som ble gjort for å stoppe oss var organisert og gjentatt mobbing over tid og karakterdrap mot nettpersonen Singoalla, fordi planen var at det var jeg skulle formidle dette. Dermed skulle den kanalen for sannhet som jeg var på nett, knuses og ødelegges for all troverdighet. Dette ble også slått fast av vitner som så hva som skjedde og forstod, og som sa fra hva som skjedde der og da. Om jeg forsøkte ytre meg noe sted var aktører og debunkere straks på plass med alle sine knep. Etterhvert så man vel at jeg ytret meg om alt mulig annet og holdt viselig kjeft om denne ene saken som jo hadde medført så mye uhyggeligheter, kniven på strupen og valget mellom liv og død for meg de 2 gangene vi prøvde.

Gjentatte drapstrusler, mc-bander på telefonen og utenfor mitt hjem midt på natten, folk som ville hjelpe oss havnet på sykehus mellom liv og død osv osv.. begge ganger vi forsøkte var det stor dramatikk og Synnøve ble innlagt og forsøkt ødelagt med medikamenter igjen, helt uten grunn, første gang vi forsøkte. En del av aktørene var de samme begge ganger. Mye av det som skjedde er bevist, kopiert og bevitnet, det var virkelig ekstremt, sabotasjen og truslene kom på mange forskjellige fronter samtidig, og er et studie i metoder som ikke tåler dagens lys..

Vi trosser alt dette når vi likevel står frem her og sier dette i dag, det er viktig at dere er klar over at mye har vært gjort for å hindre dat dette når ut til folket. Vær våkne om noe skulle skje oss fremover, fordi det statueres dessverre ofte eksempler når noen ytrer seg på tross av trusler..

I denne omgang har det vært merkelig stille, litt ekstra kluss med pc og telefonlinjer, men ingen dramatikk. Det føles mye lettere og helt annerledes. Både Synnøve og jeg har registrert at det har vært litt forberedelser og lekkasjer i media siden sist, det har vært sagt ting på nyhetene siste måneder som tyder på at de er beredt nå, og tillater oss å komme med det som for enhver pris måtte hindres i å komme ut i mai og oktober 2009.. de er beredt, men vi vet ikke hva som vil skje med oss og saken videre, kjenner ikke deres planer..

Spørsmålet nå blir: Hva gjør vi nå som vi er lurt inn i EU bakveien?

Hvem er de ansvarlige og hva synes vi folket om dette?

Er disse lederne verdige folkets tillit og respekt?

Tjener politikerne sitt folk eller internasjonale krefter?

Og hva synes vi folket om de metoder som tas i bruk mot folk som vet for mye her i landet? Mange har opplevd de stygge metoder som brukes for å bringe vitner og folk som vet for mye til taushet..

Er dette akseptabelt?

Hvem finansierer, bestiller og utfører slike tjenester mot redelige folk?

Om forfatter
Synnøve Fjellbakk Taftø

Denne artikkelen er hentet fra nyhetsspeilet

Synnøve Fjellbakk Taftø har bare sju års skolegang, men har på egen hånd lest seg frem til eksamener som programmerer/systemerer, pedagog og jurist. I 1977 ble hun tatt opp i utenrikstjenesten og tjenestegjorde i Berlin (DDR), New York (FN-delegasjonen), Bangkok og Geneve (EFTA). Da hun i 1992 gikk offentlig ut mot den såkalte EØS-avtalen, ble hun erklært alvorlig sinnslidende og avskjediget av regjeringen Gro Harlem Brundtland. Synnøve har fortalt om sine opplevelser i diplomatiet og

Besøk Synnøve Fjellbakk Taftø sin egen hjemmeside

Synnøve har fortalt om sine opplevelser i diplomatiet og psykiatrien i Skjoldmøysagaen
samt i Nornens Beretning også er gratis og tilgjengelig på nettet

Besøk Det som Staten Norge skjuler på facebook

Den adm av Carl Andreas Hope Rydsaa ambassadører for Det Galaktiske Parti
Besøk DGP på facebook

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Stikkord:, , , , , , ,

Leder av samfunnspartiet Øystein Meier Johannessen har blitt anmeldt av Redaktøren i Rana Blad Kirsti Nielsen(2)

av Carl Andreas Hope Rydsaa Lagret under: Det som Staten Norge skjuler on mai 2nd, 2010
 • Jeg regner med å legge ut referat fra politiavhøret jeg måtte i gjennom i dag. Saken var at RB hadde anmeldt meg fordi at jeg i lengre tid har aksjonert på forskjellig vis mot avisens manglende respekt for ytringsfriheten. Må bare klargjøre enkelte detaljer med min advokat først. Det gjelder spesielt hvorvidt jeg kan publisere en råsterk sex-historie.
  Sjauer-kjerringa i Rana Blad er ikke god. Nå har hun også utelukket min gode venn Ola Dalan til å kommentere hennes artikler i RB. Om det bare er fordi han har uttalt at han synes hun skulle ha hatt litt lengre skjørt da hun lå på kne med salmiakk og grønsåpe og skurte trappa på RB ren for høns sjit og surstrømming 8 april i år så må man ha lov å si at dama er selvhøytidlig og noe nærtagende.

  21 aprEn smakebit fra en bok som snart er under utgivelse: Jeg sier deg, hver bloddråpe i mine årer, hver celle i min kropp, hver sitrende følelse i mitt hjerte, ja, hele mitt åndelige liv gisper etter å forhåne deg, du avissmørje verdenens vannhellige Jesabel.

  Vennlig hilsen Øystein Meier J leder for samfunnspartiet

  SAMFUNNSPARTIET- OFFISIELL NETTSIDE http://www.samfunnspartiet.info/?p=142#more-142

  Samfunnspartiet på facebook http://www.facebook.com/topic.php?uid=93060711345&topic=14341#!/group.php?gid=122380588546&ref=ts

  Leder av samfunnspartiet Øystein Meier Johannessen har blitt anmeldt av Redaktøren i Rana Blad Kirsti Nielsen(1)http://www.facebook.com/topic.php?uid=93060711345&topic=14341#!/topic.php?uid=83225052150&topic=14173

  surstrømmingavisen
  kirstinielsen er en sone som vil motarbeide alle former for menings undertrykkelse eller fortielse av sannheten. Sonen er spesielt opptatt av å informere om det som ikke kommer på trykk i lokalavisene for Rana ogHemnes.http://kirstinielsen.origo.no/

  Leder av samfunnspartiet Øystein Meier Johannessen har blitt anmeldt av Redaktøren i Rana Blad Kirsti Nielsen(1)http://iukkil.vgb.no/

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Stikkord:, , ,

Leder av samfunnspartiet Øystein Meier Johannessen har blitt anmeldt av Redaktøren i Rana Blad Kirsti Nielsen(1)

av Carl Andreas Hope Rydsaa Lagret under: Det som Staten Norge skjuler on april 29th, 2010
Jeg var personlig kontakt med Øystein Meier i går over telefon.

Da jeg spurte han hva innholdet i anmeldelsen fra redaktøren var for noe,sa han at
- Helgeland politkammer i Rana fortalte han i kveld at det gjaldt
“truende og skremmende atferd” rettet mot Kirsti Nielsen .
Han skal møte opp hos Hemnes lensmannskontor i dag.

Kirsti Nielsen er redaktøren som lot være å sjekke opp de opplysningene
- som Øystein Meier gav avisen i forkant av de siste TERRA-innvesteringene
- som ble gjort i Hemnes kommune.

Du kan også lese gratis fra Øystein Meier sin bok her:http://www.samfunnspartiet.info/?p=142#more-142

“Jeg er full av livsalig forakt for din journalistiske usselhet og jeg vill heller
være lakei i helvete enn ansatt og underlagt Rana Blads hønsehjernestyrelse”

Øystein Meier ringte rana blad etter å ha selv sittet i kommunestyresalen i Korgen samme dag, og stemte i mot gamblingen som foregikk(”ranet”)
.Korgen ligger i Hemnes kommune.

Øystein Meier så altså på et tidlig tidspunkt at dette kunne gå til helvete,
dermed ringte han reaksjonen i Rana Blad.
Budskapet var at Hemnes kommune var i ferd med å satse store deler av skatteinntektene sine samt fremtidige kraftinnntekter fra kommunes
-vannkraftanleg på spille.

Meier Johannessen satt fram til valget i høst i kommunestyret i Hemnes og prøvde å stanse kommunens Terra-lån.
Han protesterte, skrev leserinnlegg og tipset Rana Blad og NRK Nordland. Alt til ingen nytte.(http://www.journalisten.no/story/51725)

Rana Blad gjorde deretter det geniale etter denne advarselen.
De ringte deretter Kjell Idar Juvik ,ordfører og Arbeiderparti mann og han kunnet bekrefte at alt var “såre” vel og ingen fare var på ferde med pengene.

Vi kjenner alle hvordan det gikk med Hemnes kommune.De solgte seg ut av alle risikoprodukter i 2007, og realiserte dermed tap på 69 millioner kroner.
(Dette er Terra-skandalen http://e24.no/boers-og-finans/article2122946.ece)

Jeg liker ikke å høre at folk sier at det er lett å være etterpåklok i denne saken.Det er flere elementer i denne saken som både smaker vondt og ikke minst aldri har fått skikkelig presse oppmerksomhet.

I denne saken fortalte ikke Juvik noe om disse TERRA – investeringene før etter kommunevalget var over. Valget ble en stor seier til AP.
Noe som tyder på at stay behind/frimurer styrte Arbeiderpartiet viste at en slik innrømmelse var klokt å holde tett om.
(Alt om TERRA-mafia opperasjonen her http://www.dn.no/forsiden/politikkSamfunn/article1241230.ece)

(lurer på om Kjell Idar Juvik kommer til å skjønne at partiet hans er kuppet og infiltrert av lakeier fra Hitler Tyskland ,nazistene er som kjent bla CIAs grunnleggere nå våre alierte samt KGB folk og frimurere ironisk at akkurat de står bak smugling av narko til landet,disse pengene går så videre til å finansiere undergrunns bunkerse til eliten i Norge,har DU billett?)

Terra-saken vant SKUP-prisen:Morten Hofstad i Finansavisen premiert for avsløringene av Terra-skandalen.En spesiell person ble bedt om å reise seg da Hofstad stod på scenen og fikk prisen, nemlig lokalpolitiker Øystein Meyer Johanessen fra Hemnes kommune. – Han har vært til uvurderlig hjelp i arbeidet mitt. Han er en sann demokratiforkjemper, sa Hofstad.(http://www.skup.no/177/323/3020)

Det kan se ut som Rana Blad har vært medskyldig i at skyldige har blitt til uskyldige og omvendt.
Samtidig ser det ut som noen har ønsket samt tjent på at både arbeiderpartiet og finans topper skulle skånes lengst mulig før det hele kollapset.I slike tider er det allright å bruke
uskolerte som nyttige idioter i et gigantisk verdens omspennende komplett.

Eller som fruen og lakeien for stay behind sa så diplomatiskt:
Vi kunne ha gjort en bedre jobb i starten, ja, og vi innrømmer villig at vår kompetanse ikke strakk så langt at vi fikk opp antennene, slik Morten Hofstad i Finansavisen gjorde.(http://www.skup.no/183/2333)

Hvordan går det i Hemnes i dag etter bakrusen av en helvetes fest til kåte politikere?

I dag er ungdommsklubben åpen to dager i uka, og stengt i hele sommeren som er topp sesongen for debut av rusmidler .Dette er resultatet av at grådige uvitende politikere satset på at det skulle være mulig å tjene på bla.fattige amerikanere sin( hus gjeld
http://e24.no/eiendom/article2069751.ece)der arvsølvet ble brukt som hard valutta på børsen.
Samtidig kan vi lese::Lensmann Roald Bjerkadal og ordfører Kjell-Idar Juvik i Hemnes er svært bekymret over en kraftig økning i antall narkotikasaker i kommunen. Spesielt ille syns de det er at stadig flere nye unge blir rekruttert inn i narkotika- hverdagen.http://www.ranablad.no/nyheter/article4842598.ece

Lurer på om disse to kjenner til Karma-loven, ”Som du sår, skal du høste”, besørger at livet er 100 % rettferdig. Uansett hva vi gjør mot andre, så er det deres tilbake vendende karma. Og uansett hva andre gjør mot oss, så er det vår tilbake vendende karma.Dette inkluderer også familie medlemmer,enten dette livet eller et annet.
(http://www.rolfkenneth.no/Martinus.html)

Hvorfor er det slik at avisene og lokalbefolkningen er tilfreds med at man ikke for gransket saken grundig ?
Hvorfor er det slik at en modig manns røst ikke teller før huset står i fyr på lyse dagen ?
Hvorfor er det slik at noen få har makt til å ta avgjørelser som kan ha livsviktige konsekvenser for andre i en nær fremtid ?
Hvordan kan noen i det hele tatt eie vannressursene våre når det er Jorda som produserer det ,betyr dette at vi er født slaver for kapitalistene før vi er født?
Hvilke ynkelig svake krek er det som godtar å stå opp vær dag hele livet for å betjene renter ,og hvem er disse overmenneskene som tilater seg å ta renter fra DEG og samtidig ødelegge og pine Jorda Vår for alle hennes ressurser hver dag hele året ?
Hvorfor skal noen få herske over andre likavel om De behersker verdier som er ødelegende for naturen Dine barn og menneskeheten,mens verdier som fornyer og er bærekraftig men er anderledes men rettferdig ikke skal være de elementære ting hos menneskene.

Om pengesystemets død og dets erstatning (http://rune.galactic.to/avskafpeng.html)

Molbo-sjef leker terapeut og sender de ansatte i terapi – hos seg selv

Hemnes kommune ansatte ny rådmann etter at den gamle gikk med hue og ut det var fint å ha syndebukk etter miliontapene på verdens børser .
Da ny rådmann skulle ansattes presterer De å ansatte en gestaltterapaut til rådmann som synes hemnesværingene trengte god gammeldags gestaltterapi.
(Nazistene hadde også en forkjærlighet for gestaltterapi smak på ordet gestalt smaker litt Gestapo kilde se Kapittel 8: Gestalt, helhet og struktur tredje øverst http://www.google.no/search?hl=no&q=gestaltterapi%2Bnazi&meta=&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai= )

Mens Arne Sørensen personlig spiller gestaltterapaut, er det ikke satt inn noen vikar i hans fravær.Noe som er vanlig på en gård, er bonden borte kommer det en avløser
og tar vare både på kyr og hus.

Skoler stenges og lærere uteblir fra jobbene, men med full lønn.
(En mann ser og gjør også noe aktivt ,igjen er det Øystein Meier den lokale skurken bajasen i noens øyne men også den rettferdige og tøffe som roper: NÅR ANDRE SOVER ELLER BARE GIR FAEN ELLER RETT OG SLETT IKKE SKJØNNER HVA SOM FOREGÅR.
Les:Sexterapi, Gestaltterapi eller rent maktspill?Finner du her + mange andre inlegg som innholdt innformasjon som det norske folk ikke skulle vitehttp://www.samfunnspartiet.info/?m=2009119)

Dette ender opp i et massivt sykefravær ,ironisk nok skulle denne terapien som skulle vistnok inneholde alt annet en nestekjærlighet har jeg personlig blitt fortalt av en av deltagerne.

Det viser seg tidlig at rådmann Arne Sørensen er en dyktig manipulator og tryllekunstner med flotte ord men ikke av den sorten som ønsker sine medmennesker økt bevisthet og åpenhet samt medmenneskelighet.

(Jeg skrev en lengre serie om denne falske alkymisten men trakk den fra nettet.Det viste seg at sjarlatan hadde blitt syk da rikspressen og Oslo avisene samt TV så galskapen som foregikk foran apatiske hemnesværinger,inntil Samfunnspartiet og Øystein Meier aksjonerte i rettferdighetens navn).

At mannen er psykopat er det ingen tvil om.Hvorfor jeg kan si det -fordi jeg SER det,men han er ikke en særlig dyktig en og det vil bli hans bane.
Mer fra hans flotte karriere her http://www.google.no/search?hl=no&client=firefox-a&hs=syC&rls=org.mozilla:nb-NO:official&ei=74PYS6qHEtiWONmS8YEH&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&ved=0CA0QBSgA&q=arne+s%C3%B8rensen+%2B+halden&spell=1

(en stor og fyldig serie vil bli laget senere om begge disse sakene senere)

Nå er altså den eneste mannen som har tort å få disse sakene belyst i den lokale og i regionens største avis Rana Blad,utestengt fra å debattere i nett avisa deres samtidig som han er mer eller mindre boikottet fra å sende inn leseartikler til avisa.

Vi to er langt ifra noen engler vi er mye mye verre og begår sikkert dobbelt så mange klassiske synder som mennesker;)
Disse sakene er ikke ferdig og med tidens fart frem mot bevishets endringen skaL jeg og Øystein sammen stå i spissen for at både det ene og det andre skal skje nå fremover til vår sikre død er et faktum;)

Til slutt kan jo leserne se hvilke to partier som i dag eksisterer utenom om De veletablerte og kontrollerte partiene.

Carl Andreas Hope Rydsaa ambassadør for Det Galaktiske Parti

SAMFUNNSPARTIET- OFFISIELL NETTSIDE
http://www.samfunnspartiet.info/?page_id=2

Samfunnspartiet. Frem Kamerater ! på facebook
http://www.facebook.com/#!/group.php?gid=122380588546&ref=ts

Velkommen. Til Det Galaktiske Parti
http://www.galaktiskeparti.no/

Besøk Det Galaktiske Parti på facebook
http://www.facebook.com/#!/group.php?gid=69700950015&ref=ts

Før og etter det store paradigmeskifte i 2012

“Each choice is correct for where we are at the time
and what we each need to experience.”

The ballance of the world have started now,come and join us,so we again can see some new flower and colour,when we dance and sing for our new spirtual freedom, when the stars on the sky are dancing and sweet music are coming down from air at daylight,then you now………………….

The Kingdom are coming


Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Stikkord:, , , , , , ,

Boka:Fragler finst dei? Historia om fraglene7Godteke av samfunnet? 7 fiskerinæringen og landssvikerregjeringen(1)

av Carl Andreas Hope Rydsaa Lagret under: Det som Staten Norge skjuler on april 28th, 2010

Marie Lovise Widnes Fragler finst dei?

“FRAGLER – finst dei?” ja, gjett om dei gjer! I denne boka rettar Marie Lovise Widnes søkjelyset mot ein ukultur få anar finst. Forfattaren har i politisk arbeid, som visediktar, songar, kosør og stortingsrepresentant fått ei brei kontaktflate. Gjennom innsikt i folks gleder og sorger har ho på nært hald sett korleis “samfunnstoppar” missbrukar si makt til å gjere seg sjølve og sine like rikare. Det er difor ikkje dei “skumle” vesena frå barne-TV vi fylgjer gjennom boka. Det underjordiske nettverket vi blir stilt overfor, får lesaren til å få frysningar nedetter ryggen og bli flyg forbanna, men og å le og iblandt tørke ei tåre frå augekroken.

”Den forsømingssynd det er å teie når ein burde protestere, har gjort
mang ein mann til kujon.”Abraham Lincoln

INNHALD
Historia om fraglene 7
Godteke av samfunnet? 7
Kystfolket, ein eigen rase? 9
Sjukelønssake, eit synleg teikn i tida! 14
Ein pestbyll på Noregs Fiskarlag 16
Karensdagane kjem 21
Rabalder på Sunnmøre 22
Orkanoffer 26
Fiskarpensjonen, nokre faktiske opplysningar. 29
Finansiering 30
Pensjonsordninga, ei gloheit potet. 31
Når bylgjene slær… 34
Omsetningsavgifta. 39
Sosialdemokraten 42
Produktavgifta. 46
Fragleberget i aksjon. 49
Kva i all verda var det som hende? 50
Faglagsavgifta. 51
Yrkesskadetrygda 53
Kan det vere fantasi og påfunn, alt det….. 55
Hemnaksjonar? 56
Ope brev til fiskeriministeren. 67
Goddag mann, økseskaft – på Stortinget. 68
Eit markeringsbehov! 74
Samband mellom fiskar og etterretningstenesta? 77
Danmarksaka. 82
Kåre Torvholm – Ein kverulant eller eit unikum? 86
Personforfylgjing? 97
Kva hende i ”Salmosaka”? 100
Smedviksaka. 106
Skivebom(trål)saka. 113
Kvar endar vi til slutt? 117

HISTORIA OM FRAGLENE.

Dette er ei historie om fraglene, eller om ”hittfolket”. Det er eit folkeslag som lever under overflata, i kloakknett og i den andre verda, der vi ikkje kan sjå. Akkurat som tidlegare tiders underjordiske, kan dei skape seg om og av og til vise seg for folk, med halen og andre ekstremitetar godt gøymd under kappa, og i buksebaken. Og nett som dei usynlege elles, kan
dei styre og innverke på strukturar og utvikling. Nett som hittfolket kan dei mane ulykke på folk og fe, eller velsigne dei som dei velsignar. Og i likskap med alt som har med dei underjordiske å gjere, er det vanskeleg å få folk til å tru på at dei finst. Folk trur gjerne på lagnaden. Og dei trur så absolutt på demokratiet, men mest på lagnaden.Når demokratiet ikkje fungerer er lagnaden god å ty til. Han kan forklåre det meste, og frita for skuld og ansvar. Når lagnaden styrer, kan ein kvar sleppe å blande seg opp i noko, sleppe å ta stilling, sleppe å setje seg inn i eller fylgje med.
Rett nok hender det at gamlehunden gøyr og reiser bust, som om han ser og høyrer noko, og det hender uforklårlege ting av og til. Men å tru på ”fraglene” eller på eit folkeslag under overflata av den verda vi ser, det er for fantastisk.Og det er for fantastisk og utruleg at det kan byggje seg opp kulturar som på sida av folkestyret, dreg i synlege og usynlege trådar, og ved hjelp av eit kontaktnett av innblanda partar, med manipulering, lobbyverksemd og kammeraderi heilt opp på dei høgste politiske plan har makt over einskildmenneske og store grupper i samfunnet.

GODTEKE AV SAMFUNNET?

Smartness i forretningslivet, snusk i skattesaker, luring og lyging til eigen fordel i konkurransen om marknad og pengar, er ikkje det godkjendt i samfunnet vårt? Svart arbeid og svart forteneste, omgåing av lover og reglar som kjennest urimelege eller vanskelege, er ikkje det godteke som nødvendig sjølvtekt for å overleve? Kjenner vi ikkje alle til småfusk og
unnaluring, og prøver ikkje både små og store å skaffe seg fordeler både her og der? Alle veit at mykje slikt går føre seg, og få gjer noko med det. Men dei store finnalltid måtar å kontrollere dei små på, og mykje av det som vert gjort av småfolk, er berre lommerusk å nemne. For småfolk flest er gjennomsiktige som glas, og har lite høve til å lure og skaffe seg fordeler. Det er dei stor som har høve til å lage lover og regelverk, og det er dei som tolkar og praktiserer reglane som verner dei store og motarbeider dei små. Men likevel er ikkje det alt.På sida av lovene og reglane, har dei sine underjordiske gangar og smotthol, der dei på trassav og i strid med dei lovene som er vedtekne og godkjende kan drive sitt eige spel.Alle veit at avgjerder i kommunar, fylke og Storting har tala sitt tydelege språk om at ”nokonhar snakka saman.” Mange og sterke interesser vil at det skal vere slik. Personar med sterke kapitalinteresser sit gjerne i styre og råd og utval, i verv der dei har stort innsyn og stor påverknadskraft. Dei kan utøve si makt på ymse vis, på trass av politiske røystingar. Avtaler vert gjort i bøttekott og bak stengde dører. Og som maktmiddel kan brukast både gulerøter og
truslar, både ris og løn. Den eine tenesta er den andre verd, , og dei fleste sjeler er til sals dersom løna er stor nok, eller prisen for å selje seg er for høg.Når jobben, vervet , huset, lånet eller familien står på spel, bøyer dei fleste av. Og når gjelda di kan slettast, dersom du held kjeft om det du veit, teier dei fleste. Og har du først kome inn i eit slikt spel, er det vanskeleg å kome ut av klisteret. For då veit vi noko om deg, vi har knipetanga over nakken din. Alle veit at det er slik. Det som er skræmande er at ingen gjer
noko med det, men at desse soppkulturane får vekse som snyltarar på ein trestamme, til dess stammen er nedbroten.

Folket, denne massen som kvart anna år går til røysteurnene, er ein truskuldig rase, flestalle.Dei trur på folkestyret på lovnadene, på slagorda. Eller dei trur ikkje., men dei håpar. Slik dei håpar på eit evig liv, på ein rettferdig Gud, på at ærlegdom varar lengst. Dei trur og håpar på trass av det deiser og høyrer og røyner, for di dei vil tru. Difor kan dei banne og rakke ned på sine folkevalde mellom vala, men når vala kjem vel dei stort sett inn dei same utskjelte personane og partia, for ”ein veit kva ein har, men ikkje kva ein får.” Og dei teier og toler, i
sær den uretten som rammar andre. Dessutan er dei for ein stor del ramma av ein nedervd flokkmentalitet, i likskap med mange andre frå dyreriket. Hjernevaska av reklame og enkel propaganda, kan dei fylgje bjøllesauen både til godt og gale. Og når bjøllesauane ikkje sansar dei underjordiske, ser ikkje flokken dei, heller. Men i kjølvatnet av understraumane, der dei
usynlege fer fram, ligg det slagne og såra menneske, som direkte eller indirekte vart offer for maktspelet.

Så lenge det ikkje vert gjort noko for å bryte med desse kulturane, får dei vekse vidare.Haldningane våre vert tilpassa systemet. Oppfatninga vår av kva som kan aksepterast, endrar seg stegvis. Og systemet verkar sjølvforsterkande. ”Fraglene” kan byggje nye nett, grave nye gangar, lage nye kanalar, skaffe seg kontaktar inn i media, inn i forskingsmiljøa, inn i institusjonar og i viktige organisasjonar. Opposisjonen må kneblast, og sanninga må skjulast.Og teier ikkje opposisjonen, og kan han ikkje kjøpast, kan han uskadeleggjerast på andre måtar. Han kan låtteleggjerast, gjevast eit uansvarlegdomsstempel, eller dei ansvarlege kan få rykte som yrkeskverulantar. I verste fall kan ein lage mytar om at dei ikkje er heilt rette i hovudet. Når argument ikkje strekk til, er dette den einaste måten å gjere det på. Slik sett burde forfattaren av dette skriftet sikra seg på førehand med attest frå psykiatrikar at vedkomande har vett og forstand intakt, ikkje er kommunist, eller har sterke interesser i å
mjøle si eiga kake.

Kilde http://www.fampo.info/fragler.pdf
Kilde http://www.fampo.info/fragler.html
Kilde http://www.fampo.info/

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Stikkord:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Storebror ser deg Politiets sikkerhetstjeneste(3)

av Carl Andreas Hope Rydsaa Lagret under: Det som Staten Norge skjuler on mars 22nd, 2010
 • Samarbeidspartnere

  Lokale

  “Politiets sikkerhetstjeneste skal samarbeide med Politidirektoratet, Etterretningstjenesten og Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Planlegging og samordning av felles politiinnsats på viktige strategiske og/eller operative områder, skal skje i samarbeid med Politidirektoratet.

  Tjenesten skal for øvrig søke å bistå og samarbeide med offentlige myndigheter, organisasjoner og institusjoner.”

  (kgl. res. 19.08.2005, doc)

  * Politidirektoratet,
  * Etterretningstjenesten og
  * Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

  Internationale

  “Politiets sikkerhetstjeneste skal samarbeide med andre lands etterretnings- og sikkerhetsmyndigheter.”

  (kgl. res. 19.08.2005, doc)

  NATO

  «Altså: Hundretusener av norske borgere er registrert av overvåkingspolitiet i Norge.

  Har navn, politiske sympatier, familieforhold osv. nedtegnet i arkivene på Victoria Terrasse — til bruk i påkommende tilfelle.

  Dette lyder skremmende nok. Langt verre blir det når overvåkingspolitiets arkiver etter alt å dømme stilles til disposisjon for NATO.»

  (Storebror ser deg, 1973 – pdf format)

  Løgn og propaganda fra Politiets sikkerhetstjeneste

  * 2003-07-25 “Trusselvurdering og prioriteringer for Politiets sikkerhetstjeneste for 2003″
  o “Norges sikkerhetspolitiske posisjon er fremdeles preget av stabilitet og lav spenning. Terroranslagene 11. september 2001 har imidlertid vist hvordan nye trusler oppstår og utvikles, raskt og uten særlig forvarsel. Trusselanslagene markerer overgangen til en mer uoversiktlig periode. USA-ledede aksjoner mot stater og organisasjoner knyttet til terrorisme, vil fortsette å prege internasjonal politikk. Det er imidlertid uklart hvilke direkte og indirekte konsekvenser eventuelle nye aksjoner vil ha for Norges indre sikkerhet.” +

  Spørsmål:

  * Er det sannsynlig at Politiets Sikkerhetstjeneste, med alle sin informasjon, alle sine ressurser og alt sitt mannskap ikke vet om at “terrorangrepene” 11. September 2001 ble utført av USA sine myndigheter og at de er de egentlige “terroristene” et og et halvt år etter at bevismateriale ble gjort tilgjengelig på Internett?

  For sikkerhets skyld ønsker denne tvilsomme organisasjonen muligheten til å gripe inn ovenfor enhver som tør fortelle sannheten, nemlig at “terror-trusselen” er tøv og oppspinn:

  * 2005-03-18: “Bedre vern mot kriminalitet og sikring av personvernet”
  o “Fordi tjenesten har spesielle behov, går jeg dessuten inn for at PST på strenge vilkår skal kunne nytte tvangsmidler i den forebyggende virksomheten (utenfor etterforsking). Dette skal kunne skje for å undersøke om noen forbereder terrorhandlinger, ulovlig etterretningsvirksomhet eller voldshandlinger eller trusler rettet mot blant annet representanter for Kongehuset, Stortinget, Høyesterett eller regjeringen- eller representanter for tilsvarende organer i andre stater, sier justisminister Dørum.” +
  o “Politimetodeutvalgets analyse og trusselvurderinger fra PST tilsier dessuten at terrortrusselen mot Norge har økt i den senere tid. Justisministeren mener denne utviklingen bør møtes ved å bedre politiets mulighet til å gripe inn i forkant, og forhindre at alvorlige straffbare handlinger finner sted.” +

  I realiteten er Politiets sikkerhetstjeneste selv den største trusselen mot frihet og rettssikkerhet i Norge.

  [rediger] Gullkorn “Hvis folk ikke tør si det de mener, er det vår nye store samfunnstrussel.” — PST-sjef og menneskerettighetsforbryter Jørn Holme +

  Arbeidsmetoder

  “Agentene avlytter telefonsamtaler, åpner post og overvåker internett- og databruk, men de har ikke funnet en eneste terrorist,” (VG +) link http://www.vg.no/pub/skrivervennlig.hbs?artid=300693

  Tortur og terrorisme
  Politiets Sikkerhetstjeneste bruker blant annet 95 GHz-millimeter-bølge rettet energi-våpen til å torturere lovlydige borgere. Slike våpen er, i likhet med torturen de brukes til, forbudt, men brukes likevel av kjeltringene ved terrorist-nettverket Politiets sikkerhetstjeneste og deres tilknyttede torturister ansatt ved landets lokale politikamre.

  I tillegg til grov ulovlig overvåkning driver Politiets Sikkerhetstjeneste pr. 2005 utstrakt tortur og terrorisme ved hjelp av laser, direkte energi og mikrobølgevåpen. Disse brukes fordi få er klar over at de finnes, slik at mange ikke skjønner hva de blir utsatt for når terroristorganisasjonen utsetter dem for grov vold ved hjelp av moderne teknologi.

  Fra tid til annen skriver media om “Active Denial System” (ADS) direkte rettet energi våpen-teknologi og forklarer at dette kan brukes til å stoppe ulovlige demonstrasjoner fordi smerten slike våpen påfører vil tvinge demonstrantene til å forflytte seg vekk fra området.

  Det media ikke forteller er at Politiets sikkerhetstjeneste retter slike ADS våpen mot private hjem og bruker dem til å torturere lovlydige privatpersoner. Kombinert med se-igjennom-veggen teknologi retter tortur-teamene ved Politiets sikkerhetstjeneste kontinuerlig slike våpen mot lovlydige borgere og forfølger dem rundt i sine private hjem.

  Dette er tortur og terrorisme av verste sort.

  Se også: June 30, 2005: Team investigates Active Denial System for security applications link https://nb.xiandos.info/June_30,_2005:_Team_investigates_Active_Denial_System_for_security_applications

  Tyveri av post

  I forbindelse med sine tortur-, overvåkning og sabotasje-aksjoner åpner Politiets sikkerhetstjeneste privatpersoners post. For å saboterte og stenge virksomheter som fremmer objektiv faktainformasjon og bevismateriale som motbeviser løgnene og propagandaen Politiets sikkerhetstjeneste serverer, stjeler de post som har verdi og post som potensielt kan gi økonomisk gevinst.

  Hjemmeside til xiandos information og kilde https://nb.xiandos.info/Politiets_sikkerhetstjeneste

 • Carl Andreas Hope Rydsaa Storebror ser deg Politiets sikkerhetstjeneste(7)
  http://www.facebook.com/topic.php?uid=83225052150&topic=10516

  Storebror ser deg Politiets sikkerhetstjeneste(6)
  http://www.facebook.com/group.php?v=app_2373072738&ref=ts&gid=83225052150#!/topic.php?uid=83225052150&topic=10493

  Storebror ser deg Politiets sikkerhetstjeneste(5)
  http://www.facebook.com/group.php?v=app_2373072738&ref=ts&gid=83225052150#!/topic.php?uid=83225052150&topic=10491

  Storebror ser deg Politiets sikkerhetstjeneste(4)
  http://www.facebook.com/group.php?v=app_2373072738&ref=ts&gid=83225052150#!/topic.php?uid=83225052150&topic=10490

  Storebror ser deg Politiets sikkerhetstjeneste(2)
  http://www.facebook.com/board.php?uid=83225052150&f=2&start=30&hash=29e87730b20f5e21350fe30a16f481b4#!/topic.php?uid=83225052150&topic=10485

  Storebror ser deg Politiets sikkerhetstjeneste(1)
  http://www.facebook.com/board.php?uid=83225052150&f=2&start=30&hash=29e87730b20f5e21350fe30a16f481b4#!/topic.php?uid=83225052150&topic=10483

 • Det var livsviktig å holde det hemmelig for krefter som allerede var i landet.
  Og det var grupper som opererte utenfor regjeringens kontroll. Som nevnt tidligere ble mange av oppgavene overtatt av PST og den militære etterretningen. Ingen vet om stay-behind er operativ i dag, men det ville ikke forbause meg.

  http://vgd.no/samfunn/historie/tema/1367647/tittel/stay-behind/threaded/true/#visitpost21533779

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Komparentsopplysninger fra 1996 og 2001(1) av Magne Aga

av Carl Andreas Hope Rydsaa Lagret under: Det som Staten Norge skjuler on mars 18th, 2010

Magne Aga :Ansvarsløse nytere, psykopater med avhengighet og dødsangst har starta letinga etter komparentsopplysninger.

I dette tilfelle er det faktisk mulig å HJELPE galle-slaver som IKKE VIL VITE. Fredag 16 August 1996 Deretter sa … at Meringen, sjefen ved Rana Politikammer, hadde begått selvmord etter å ha vært sykemeldt i flere uker med daglige alkohol-problemer. Ifølge … – som hører ting fra ektemannens losjemiljø – blir det “intern oppvask”. Trolig var den ulovlige etterretningen og min anmeldelse en utløsende faktor. Det er nå pussig å tenke på at bekreftelsen på min anmeldelse offisielt sett var fra Meringen selv.

Flere alternativer 11 apr 2004, 08:32
Nyhetsgrupper: no.alt.frustrasjoner
Fra: “Magne Aga” <ma…@aga.no>
Dato: Sun, 11 Apr 2004 09:33:39 +0200
Lokal: Søn 11 apr 2004 08:33
Emne: Komparentsopplysninger fra 1996 og 2001

Ansvarsløse nytere, psykopater med avhengighet og dødsangst har starta
letinga etter komparentsopplysninger. I dette tilfelle er det faktisk mulig
å HJELPE galle-slaver som IKKE VIL VITE.

Fredag 16 August 1996

Deretter sa … at Meringen, sjefen ved Rana Politikammer, hadde begått
selvmord etter å ha vært sykemeldt i flere uker med daglige
alkohol-problemer. Ifølge … – som hører ting fra ektemannens losjemiljø -
blir det “intern oppvask”. Trolig var den ulovlige etterretningen og min
anmeldelse en utløsende faktor. Det er nå pussig å tenke på at bekreftelsen
på min anmeldelse offisielt sett var fra Meringen selv.

Videresend

Du må logge deg på før du kan legge inn meldinger.
For å kunne legge inn meldinger må du først bli med i denne gruppen.
Oppdater kallenavnet på siden for abonnementsinnstillinger før du legger inn meldinger.
Du har ikke tillatelse til å legge inn meldinger.

Magne Aga
Vis profil
Skjul alternativer 13 apr 2004, 21:36
Nyhetsgrupper: no.alt.frustrasjoner
Fra: magne…@monet.no (Magne Aga)
Dato: 13 Apr 2004 13:36:39 -0700
Lokal: Tirs 13 apr 2004 21:36
Emne: Re: Komparentsopplysninger fra 1996 og 2001
Videresend | Skriv ut | Enkeltmelding | Vis original | Rapporter denne meldingen | Finn meldinger av denne brukeren
“Folk” lurer på ting. Historie skrives 10 ÅR ETTERPÅ – IKKE mens
tumultene pågår.

Den 28.Mai 2000 Kl 19:03 ringte Andersen fra Rana Politikammer hit og
spurte etter Jan Granskogli. Andersen ba ham møte opp på
politikammeret øyeblikkelig. Jeg kjørte ham nedover. Ventet utenfor.
Politiet undret seg over våpen. Politi kom ut av politistasjonen
(etter at jeg la en potetgullpose i søpla utenfor inngangen), og
finkjemmet bilen min etter våpen.

Den 30.Mai 2000 satt jeg som tilhører i et møte på Voksenpsykiatrisk
Poliklinikk, Selfors, Mo i Rana. Jan Granskogli FORLANGTE et småbruk,
betalt med offentlige midler. Svein Kolstad lovet da å rydde opp i
problemene som var blitt påført meg, Jan, m.fl. på en SIVILISERT måte.
Deriblant gjennom en gratis rekreasjonstur til Sverige, betalt av Rana
Kommune. Jan hisset seg stadig vekk opp over at han ikke fikk viljen
sin. Mens han stod på gulvet og talte, sa han gjentatte ganger: “Jeg
fikk PLUTSELIG inn en FAX om at Svein Kolstad er blitt sinnsyk og må
tvangsinnlegges”. Jan Granskogli truet Svein Kolstad med
tvangsinnleggelse, dersom han ikke fikk viljen sin !

Etter møtet gikk vi hjem til min leilighet. Vi la oss deretter og sov.
Deretter dro min mor til Rana Sykehus for å besøke min far, som ble
rammet av hjerneblødning i 1996. I mellomtiden hadde Politi spanet i
området. Mens vi sov låste de seg inn med “universalnøkkel” og
arresterte oss kl 17 50. Denne “universalnøkkelen” viste seg senere å
være kopier av våre husnøkler, utlevert av Jan Granskogli til Rana
Politikammer to dager i forveien.

Arrestasjonens begrunnelse var Jan Granskogli’s “trussel” om en SIVIL
arrestasjon av lege Berit Fromholz. Jeg ga personlig Jan Granskogli
fullmakt til å arrestere lege Berit Fromholz, og holde henne fengslet
i “privat” varetekt inntil alle journaler var utlevert til min
fullmektig Kåre Torvholm. Aktor Gro Holm og hennes samboer Haugen (NÅR
skal noen KVERKE dem?) ga ordre om å arrestere oss. Haugen var
vakthavende.

Jeg lå på glattcelle i 21,5 timer. Da hadde Rana Politikammer brukt
tiden på å ringe “HELE NORGE” (bortsett fra Torvholm) etter
“opplysninger” om meg. De ringte de LATTERLIGE LEKESOLDATENE i “Stay
Behind hoved-kvarteret” (Pirbygget, Trondheim), de ringte det
fascistiske miljøet i Nordsjøen, der Håkon Jensens, Oddmar Remøys og
Håkon Lie’s klubb av IDIOTER stjal den Norske formue. Anders Lange sa:
“DE FATTIGE SKAL ARVE (ARVID) JOHNSEN”. I bunn og grunn burde sentrale
politikere hatt nakkeskudd allerede på 70-tallet. Men FØRST OG FREMST
Håkon Lie’s nyttige idioter, som gikk til sengs med AP-toppene.

Kåre Torvholm
6076 MOLDTUSTRANDA Moldtustranda, den 3. juni 2000

Til Ansvarlig ledelse
Nordland Psykiatriske Sykehus
Prinsensgt 164
8092 BODØ

STORE VÅPENMENGDER UTENFOR ANSVARLIG KONTROLL – INNESPERRING PÅ
PSYKIATRISK GRUNNLAG AV JAN GRANSKOGLI
Innesperring av Jan Granskogli medfører at store våpenmengder er
utenfor den øverste og ansvarlige leder sin kontroll.

Undertegnede Kåre Torvholm oversender vedlagt 11 – sider med
dokumentasjon, merket som vedlegg 1,2 og tillegg 1,2.

Opplysningene i vitne-erklæringene av Magne og Anne Aga i vedlegg nr
1, legger et tundt ansvar på den ansvarlige for innesperring av Jan
Granskogli, som har ansvaret for den styrke og våpenmengder som 2
vitner har bekreftet i vedlagte vitne-erklæring.

Vedlegg nr 2 er utfyllende dokumentasjon – og forsterker ansvaret, med
supplerende opplysninger i tillegg nr 1 og nr 2.

Med henvisning til vedlagte dokumenter – og min henvendelse, så blir
ikke ytterligere opplysninger gitt av undertegnede.
Ansvaret hviler nå på den ansvarlige adressat for denne telefaks.

Ved å motta denne telefaks med vedlegg er den ansvarlige for
innesperringen av Jan Granskogli ansvarlig for den ulovlige våpenbruk
som kan oppstå – i området, så lenge Granskogli er innesperret.

Adressat av denne telefaks blir også medansvarlig for eventuelle
konsekvenser som kan oppstå, under forsøk på å eliminere/nøytralisere
de UAVHENGIGE VITNENE Anne og Magne Aga, 8613 Selfors.

Kåre Torvholm

Vedlegg: 11 – elleve – sider merket vedlegg 1, 2 og tillegg 1,2
Kopi av denne telefaks / dokumenter blir oversendt:
- Anne og Magne Aga, Selfors
- Dommer / Sorenskriver Ingolv Joa, Volda
- Offentlige myndigheter
- Politimester i Mo i Rana
- Lensmann i Hareid og Ulstein, Odd Khulø, Hareid
- Ingolv A.Gaare, Danmark

+++

Katrin Torvholm
6076 Moldtustranda 06.06.00

STORTINGETS KONTROLLKOMITE
V/ DET ENKELTE MEDLEM

RETTSIKKERHET – OFRES PÅ GRUNN AV RENOMMÉ?
Med bakgrunn i vedlagte dokumenter gir jeg et kort sammendrag.

Jan Granskogli arrestert/anholdt av politiet i Mo i Rana, og i følge
Rana Blad idømt fire ukers VARETEKTSFENGSLING.

Ble nektet advokat og telefon ut. Ble visstnok fraktet til Bodø for
varetektsfengsling. Ble der løslatt fra varetektsfengsling og overført
Nordland Psykiatriske Sykehus, som NÅ påstår han er sinnsyk.

Politiet oppnevnte advokat ERLING MOSS fra Mo, og det er opplyst at
Moss mente at Granskogli ble overført N.P.S. FORDI EN RETTSAK VILLE
SKADE POLITIET, PÅTALEMAKTEN OG NORGES RENOMME I UTLANDET.
Advokat Erling Erling Moss var ute idag og har, etter det jeg kjenner
til, tilsynelatende ikke gjort noe for klienten.

Det er sterk grunn til å stille seg følgende spørsmål.

1) Hvilken norsk lov gir hjemmel for overøring til psykiatriske
sykehus for å unngå en rettsak med resultat som skader politiet,
påtalemakten og Norges renomme i utlandet?
2) Hva er verst?
a) at Norges rennome skades?
eller
b) menneskerettigheter brytes i Norge?

Det er nok av eksempler på at psykiatrisk diagnostikk, blir brukt for
å hindre sanheten i å komme frem.

Slike brudd på menneskers rettssikkerhet, som deretter skjules med
Lovbrudd, må atter skjules av nye Lovbrudd, etc…. Vi har hatt dette
uvesenet gående lenge nok !!!

Katrin Torvholm

+++

Og hvorfor slapp JEG ut mens Jan Granskogli ble arrestert,
tvangsinnlagt og senere “overflyttet”?

Logikken er enkel: Under Selfors-brua, som forener Selfors med
Ranenget, finnes to “kammer” på hver side. Dette er egentlig en
forsvarshemmelighet, men grunnen til at disse to “kamrene” er der, var
at man skulle sprenge bruene under en “Sovjetisk” invasjon. Selfors
Barneskole fikk likeledes direktealarm til politikammeret, større
innganger (for å kunne kjøre direkte direkte inn), og EGNE LAGRE.
HALLO Bin Laden! Det finnes lagre med bl.a. BLÅSYRE (kjemiske våpen)
inne på Selfors Ungdomskole !
Det er ikke tilfeldig at far min, i egenskap av lærer, hadde blåsyre
på “mørkerommet”.

Så, hvorfor slapp nettopp JEG ut?

Jeg forklarte det overfor politikonstabel Andersen, på glattcella. Men
la oss ta det inn med teskje: Jeg forklarte kort og godt at bruer og
E6 ville bli SPRENGT dersom Rana Politikammer prøvde å kjøre meg til
NPS.

Tor Erling Staff SAMTYKKET i at bruer skulle sprenges i år 2000.
Den MOTSATTE bevisbyrden ligger på Herr Staff himself.

Kilde:http://groups.google.com/group/no.alt.frustrasjoner/browse_thread/thread/dc845dbdc43886d/7c09fe6184b8690c?lnk=gst&q=jan+granskogli#7c09fe6184b8690c

(Nedenunder i kommentar feltet vil det komme løpende opplysninger tilnærmet dette dokumentet.Det vil også komme en nærmere presentasjon av både Magne Aga og Jan Granskogli)

14. mars kl. 01:17 · Slett innlegg

Carl Andreas Hope Rydsaa Kåre Torvholm saken historien om “stay behind” & fiskemafiaefiskernes pensjons-/trygdeinnbetalinger som forsvant(1)http://www.facebook.com/group.php?v=app_2373072738&gid=83225052150#!/topic.php?uid=83225052150&topic=11232

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Stikkord:, , , ,

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00